A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Доманівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Інформаційні картки

01-01 Реєстрація місця проживання/перебування особи

01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи

01-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

01-04 Видача довідки зняття з місця проживання

01-05 Внесення до паспорта громадянина України зміни назви вулиці

01-06 Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

03-01 Посвідчення заповітів (крім секретних)

03-02 Видача дублікатів посвідчених посадовими особами органу місцевого самоврядування документів

03-03 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

03-04 Засвідчення справжності підпису на документах

05-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

05-02 - Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно 05-03 - Державна реєстрація обтяжень

05-04 Внесення запису про скасування державної реєстрації

05-05 - Внесення виправлення технічної помилки до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

05-06 - Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

05-07 - Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, права власності та суб’єкта цього права, які не пов’язані з державною реєстрацією прав

05-08 - Надання виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

05-09 - Надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

05-10 - Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

05-11 – Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

05-12 – Заборона вчинення реєстраційних дій

06-01 -  Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті

06-02  - Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

06-03 -  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

06-04 - Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

06-05 - Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

06-06 - Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

06-07- Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

06-08 - Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

06-09- Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

06-10 - Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

06-11 -Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)

06-12 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

06-13 - Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

06-14 - Державної реєстрації фізичної особи підприємцем

06-15 - Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

06-16 - Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

06-17- Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

06-18 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

06-19 – Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

06-20 - Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

07-01 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

07-02 Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

07-03 Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

07-04 Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

07-05 Прийняття рішення про: припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади; припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

07-06 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

07-07 Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності (за зверненням особи)

07-08 Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об'єднання таких ділянок

07-09 Затвердження технічної документації: з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів - з економічної оцінки земель - з бонітування ґрунтів

07- 10 Передача (виділення) у власність, надання у постійне користування або оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності

07- 11 Продаж земельної ділянки комунальної власності ( за зверненням особи)

07- 12 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

07- 13 Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

07- 14 Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

07- 15 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря (в межах населених пунктів)

07- 16 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки

07- 17 Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

07- 18 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

07- 19 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

07- 20 Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)

07- 21 Припинення права власності на земельну ділянку або її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

07- 22 Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

07- 23 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

07- 24 Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

07- 25 Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

07- 26 Встановлення обмеження платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

07- 27 Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію

07- 28 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

08-01 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

08-02 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

08-03 Видача ордеру на видалення зелених насаджень

08-04 Взяття громадян на соціальний квартирний облік

08-05 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

08-06 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

08-07 Видача ордера на жиле приміщення: жиле приміщення; жилу площу гуртожитку; на службове жиле приміщення

08-08 Надання жилого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання

08-09 Приватизація державного житлового фонду

08-10 Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

08-11 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення реклами переоформлення дозволу видача дубліката дозволу анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання

08-12 Видача будівельного паспорту (внесення змін до будівельного паспорту) забудови земельної ділянки

08-13 Надання (внесення змін) містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

08-14 Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та організацій сфери обслуговування

08-15 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

08-16 Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою

08-17 Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування

08-18 Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим від пожежі або стихійного лиха

08-19 Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ, учасникам АТО (ООС)

08-20 Надання одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним верстам населення

08-21 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян

08-22 Довідка в нотаріальну контору на оформлення спадщини

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь