Доманівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Положення про громадський бюджет Доманівської селищної ради на 2020-2022 роки

                                                                                                 Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Доманівської селищної

ради від 25 червня 2020 року №47

сорок третьої сесії першого скликання

 

Положення

про громадський бюджет Доманівської селищної ради на 2020-2022 роки

1.Загальні положення.

 

1.1. Положення про громадський бюджет Доманівської селищної ради на 2020-2022 роки (далі - Положення) визначає основні засади процесу взаємодії Доманівської селищної ради та громадян на включення жителів, які постійно проживають на території Доманівської селищної ради до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету розвитку Доманівської селищної ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Доманівської селищної ради та її виконавчих органів.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Визначення понять

1.2.1. Громадський бюджет Доманівської селищної ради (далі – громадський бюджет) – це частина бюджету Доманівської селищної ради, з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг відповідно до оформлених проектів, які стали переможцями конкурсу.

Кошти громадського бюджету Доманівської селищної ради спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку території громади, які надійшли до Доманівської селищної ради від мешканців територіальної громади.

1.2.2. Проект – пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 15 членів територіальної громади (крім автора),  в якій відображено план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок громадського бюджету протягом наступного бюджетного року з врахуванням пріоритетних напрямків, визначених програмами, які затверджені сесією ради та оформлена за формою згідно із Додатком 1.

1.2.3. Автор проекту – дієздатний громадянин України віком від 16 років.

1.2.4. Конкурс – це відбір проектів, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами територіальної громади.

1.2.5. Координаційний комітет – створений рішенням сесії Доманівської селищної ради колегіальний, постійно діючий консультативний орган, який координує процес здійснення та функціонування громадського бюджету, забезпечує дотримання цього Положення, контролю за відбором проектів для фінансування, їх виконанням та попереднього розгляду звіту про виконання проектів, відібраних для фінансування з громадського бюджету.

1.2.6. Голосування – процес визначення жителями Доманівської селищної ради (громадянами України віком від 16 років,  які зареєстровані або проживають на території Доманівської селищної ради, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання на території громади) проектів-переможців серед відібраних проектів шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому або електронному вигляді.

1.2.7. Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені Координаційним комітетом.

 

2. Фінансування громадського бюджету.

 

2.1. Фінансування громадського бюджету Доманівської селищної ради проводиться за рахунок коштів селищного бюджету.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету на бюджетний рік визначається рішенням ради «Про бюджет Доманівської селищної ради на відповідний рік».

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету фінансуються проекти членів територіальної громади. При цьому обсяг витрат на реалізацію проекту не повинний перевищувати суму загального обсягу громадського бюджету на відповідний рік.

2.4. Подані проекти для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Доманівської селищної ради повинні відповідати пріоритетам розвитку території, визначеним в Програмі соціально-економічного розвитку Доманівської селищної ради на відповідний рік та бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду території громади, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності громади (не пов’язані з поточною роботою у відповідних галузях та сферах діяльності та поточним утриманням бюджетних установ).

2.5. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності територіальної громади Доманівської селищної ради.

2.6. Сесія Доманівської селищної ради щороку може визначати пріоритетні напрямки для фінансування проектів в рамках громадського бюджету.

2.7. Інформація про Громадський бюджет Доманівської селищної ради (нормативні документи, промоційні  матеріали, відомості про проекти, результати голосування, новини щодо перебігу подій тощо) розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Доманівської селищної ради за адресою: https://domanivska-gromada.gov.ua/ та на сайтах громадських об’єднань, що проводять публікацію та збір підписів за проекти.

 

  1. Промоційна та інформаційна кампанія.

 

3.1. Промоційна кампанія проводиться з метою ознайомлення жителів міста з основними положеннями, принципами громадського бюджету Доманівської селищної ради, можливостями та напрямками його реалізації.

3.2. Інформаційна кампанія спрямована на ознайомлення мешканців з хронологією та строками проведення заходів, перебігом подій, поданими та допущеними до голосування проектами, результатами голосування, станом реалізації проектів – переможців тощо.

3.3. Промоційна та інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

3.4. Координація роботи з проведення промоційної та інформаційної кампанії покладається на виконавчий комітет Доманівської селищної ради.

3.5. Промоційна та інформаційна кампанія проводиться через громадські організації, засоби масової інформації, інші суб’єкти через проведення конкурсу, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а також шляхом проведення публічних заходів (зустрічей, круглих столів, прес – конференцій тощо).

3.6. Промоційна та інформаційна кампанія включає в себе такі етапи:

- ознайомлення мешканців з основними етапами бюджетного процесу;

- ознайомленням з процесом громадського бюджету;

- інформаційно-консультаційна кампанія щодо написання проектів;

- обговорення проектів;

- надання можливості ознайомитись з проектами;

- голосування за проекти (щодо термінів, способу та місць для голосування);

- реалізації проектів.

3.7. Автори проектів мають право самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців територіальної громади з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців.

 

4.Порядок утворення, права та обов’язки Координаційного комітету.

 

4.1. До складу Комітету входять не менше 7 членів з числа представників громадських об’єднань, депутатів селищної ради, службовців структурних підрозділів виконавчого комітету

4.2. Персональний склад Комітету затверджується рішенням ради за поданням селищного голови. Селищний голова подає персональний склад для затвердження на основі пропозицій від громадських організацій, депутатів селищної ради, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирного житлового будинку, батьківських комітетів шкіл та садочків.

4.3. Не менше як по 1/3 від загального складу Комітету складають представники громадських організацій та депутати Доманівської селищної ради.

4.4. До повноважень Комітету належить:

4.4.1. координування процесу здійснення та функціонування громадського бюджету;

4.4.2. забезпечення дотримання вимог цього Положення;

4.4.3. контроль за відбором проектів для фінансування, їх виконанням;

4.4.4. попереднього розгляду звіту про виконання проектів, відібраних для фінансування з громадського бюджету;

4.4.5. затвердження реєстрів позитивно та негативно оцінених проектів;

4.4.6. затвердження проектів, які допускаються та не допускаються до голосування;

4.4.7. вирішення спірних питань, які виникають в процесі реалізації громадського бюджету;

4.4.8. визначення пунктів для голосування.

4.5. Для реалізації повноважень Комітет має право:

4.5.1. отримувати інформацію про хід реалізації проектів, які фінансуються громадським бюджетом;

4.5.2. заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету;

4.5.3. визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях ради;

4.5.4. отримувати детальні обґрунтування (посилаючись на законодавство України) причин негативної оцінки проекту та з інших питань відповідними виконавчими органами Доманівської селищної ради;

4.5.5. викликати на засідання Комітету посадових осіб виконавчих органів Доманівської селищної ради;

4.5.6. має інші права, необхідні для виконання повноважень, передбачених цим Положенням.

4.6. Комітет  проводить свої засідання гласно та відкрито. Про час та місце проведення засідання повідомляється за сім календарних днів через офіційний веб-сайт ради та засоби масової інформації;

4.7. Комітет працює у формі засідань. Рішення на засіданні Комітету ухвалюються більшістю членів від загального складу. Селищний голова та депутати ради можуть брати участь в роботі Комітету з правом дорадчого голосу.

4.8. На своєму першому засіданні Комітет обирає зі свого складу голову Комітету та секретаря Комітету.

 

4.9. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою Комітету та секретарем Комітету. Всі протоколи, висновки та рекомендації невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

 

4.Порядок подання проектів.

5.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у Доманівській селищній раді, може подати будь-який дієздатний громадянин України-член територіальної громади  віком від 16 років з урахуванням вимог цього Положення.

5.2. Для проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Доманівської селищної ради, необхідно заповнити бланк, за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення.

5.3. Від одного автора протягом одного бюджетного року може надходити не більше трьох проектів і можуть стосуватись об’єкта, що належить до комунальної власності територіальної громади Доманівської селищної ради (наприклад, вулиці, парку, скверу, тощо).

5.4. Проект має отримати підтримку не менше 15 мешканців Доманівської селищної ради (крім автора/авторів), які відповідають вимогам, зазначених у пункті 1.2.6., список яких з підписами додається до проекту, за формою згідно із Додатком 1 до цього Положення.

5.5. Проекти приймаються щороку, починаючи з 1 серпня протягом 45 календарних днів шляхом заповнення спеціальної форми на офіційному веб-сайті ради.

5.6. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

5.6.1. назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена лаконічно, одним реченням;

5.6.2. проект не суперечить чинному законодавству України;

5.6.3. реалізація проекту належить до компетенції Доманівської селищної ради;

5.6.4. проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку громади;

5.6.5. об’єкт, який створений за реалізацією проекту має бути загальнодоступним для всіх жителів Доманівської селищної ради;

5.6.6. проект має реалізовуватись на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності територіальної громади;

5.6.7. проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат.

При формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ «Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

5.7. В рамках громадського бюджету Доманівської селищної ради не приймаються до розгляду проекти, які:

5.7.1. не відповідають істотним вимогам, зазначеним в п.5.6 Положення;

5.7.2. напрямкам діяльності, визначеним селищними цільовими (комплексними) програмами або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік;

5.7.3. передбачають виключно розробку проектної документації або носять фрагментарний характер;

5.7.4. передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів селищного бюджету;

5.7.5. містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо.

5.8. Проект може бути подано особисто автором (одним з авторів) проекту:

5.8.1. електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів з поміткою «Громадський  бюджет Доманівської селищної ради» на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсного відбору проектів, що розміщується  на офіційному сайті Доманівської селищної ради;

5.8.2. у паперовому вигляді за адресою: смт Доманівка, вул. Центральна, 48 з поміткою «Громадський бюджет Доманівської селищної ради».

5.8.3 у електронному вигляді шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Доманівської селищної ради.

5.9. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.

5.10. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 днів до початку голосування.

5.11. Після подання проекту автор може заповнити анкету для оцінки організації роботи щодо підготовки та прийняття проекту, де зазначає недоліки та пропозиції стосовно вдосконалення роботи.

 

6.Порядок аналізу та розгляду проектів.

 

6.1. Загальний відділ Доманівської селищної ради здійснює загальну, попередню перевірку всіх поданих проектів.

6.2. Загальний відділ Доманівської селищної ради:

6.2.1. веде реєстр отриманих проектів;

6.2.2. протягом 5 робочих днів з дня отримання проекту здійснює формальну перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту, а також необхідної кількості голосів;

6.2.3. у разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа по телефону, засобами сайту на якому розміщено проект або електронною поштою повідомляє про це автора (авторів) проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У випадку відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, проект відхиляється. Корективи до поданого проекту вносяться автором (авторами) у порядку, який визначений для подання проектів  (пп 5.8 цього Положення);

Корективи можуть також вноситися представником загального відділу за погодженням з автором.

6.2.4. протягом 3 робочих днів після формальної перевірки передає скановані форми або в електронному вигляді проектів до виконавчих органів Доманівської селищної ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту;

6.2.5. відповідає за збір та узагальнення поданих пропозицій щодо персонального складу Координаційного комітету, готує відповідне подання селищного голови;

6.2.6. здійснює комплекс робіт з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті Доманівської селищної ради, в засобах масової інформації тощо.

6.3. Виконавчі органи Доманівської селищної ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, протягом 20 робочих днів з дати отримання проектів здійснюють їх аналіз за змістом та можливістю реалізації. За підсумками аналізу по кожному поданому проекту виконавчим органом складається картка аналізу проекту за формою згідно з додатком  2 до даного Положення. Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. У разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини такої оцінки. Відскановані або електронні заповнені картки аналізу проектів розміщуються Відділом інформаційно-аналітичного забезпечення на офіційному сайті Доманівської селищної ради в розділі «Громадський  бюджет Доманівської селищної ради».

6.4. Будь-які зміни щодо проекту, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими тощо, можливі лише за згодою авторів.

6.5. У разі недостатності викладеної в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту представники виконавчих органів Доманівської селищної ради зв’язуються з автором (авторами) проекту з пропозицією уточнення інформації протягом 5 робочих днів (згідно з додатком 3 до даного Положення). У такому випадку строк проведення аналізу проекту продовжується до 25 робочих днів.

У разі відмови автора (авторів) проекту надати всю необхідну інформацію проект в подальшому не розглядається.

6.6. Виконавчі органи Доманівської селищної ради передають заповнені картки аналізу проекту до загального відділу, який протягом 3 робочих днів  формує реєстр позитивно та негативно оцінених проектів, до якого додаються Картки аналізу проектів.

6.7. Реєстри позитивно та негативно оцінених проектів з доданими до них проектами загальний відділ передає Комітету для їх затвердження.

6.8. За результатом розгляду матеріалів Комітет затверджує проекти, які допускаються чи не допускаються до голосування.

6.9. Затверджені Комітетом реєстри позитивно та негативно оцінених проектів та проекти, які допускаються та не допускаються до голосування, розміщуються загальним відділом на офіційному сайті Доманівської селищної ради в розділі «Громадський бюджет Доманівської селищної ради» та на сайтах громадських об’єднань, що проводять публікацію та збір підписів за проекти.

6.10. Голосування здійснюється за проекти, які допущенні до голосування.

 

 

7. Організація голосування.

 

7.1. Відбір проектів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади Доманівської селищної ради, зазначені в пп 1.2.6 цього Положення.

7.2. Голосування здійснюється:

7.2.1. на офіційному сайті Доманівської селищної ради http://domanivska-gromada.gov.ua в розділі «Громадський бюджет Доманівської селищної ради» шляхом заповнення електронної версії бланку для голосування.

7.2.2. у спеціально визначених Комітетом пунктах для голосування. При цьому, для підтвердження права на голосування член територіальної громади Доманівської селищної ради пред’являє паспорт (або інший документ, що посвідчує особу), а також документи, передбачені пп 1.2.6 цього Положення.  У пунктах для голосування можна також отримати перелік проектів, допущених до голосування.

Форма та зміст бланків для голосування в обох випадках є однаковим (додаток 4 до даного Положення).

7.3. Оголошення про початок голосування та перелік пунктів для голосування оприлюднюється на офіційному сайті Доманівської селищної ради не пізніше, ніж за 14 днів до його початку.

7.4. Голосування триває 15 днів.

7.5. Кожен житель громади, зазначений в пп 1.2.6. цього Положення, має три голоси та може особисто проголосувати за різні три проекти.

 

 

8. Встановлення результатів та визначення переможця.

 

8.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, отриманих через мережу інтернет та голосуванням на пунктах для голосування визначених Комітетом.

8.2. Підрахунок голосів, відданих за допомогою бюлетенів на офіційних пунктах голосування, на своєму засіданні здійснює Комітет протягом 5 робочих днів після останнього дня голосування. Голова Комітету завчасно через офіційний веб-сайт ради повідомляє про час та місце проведення підрахунку.

8.3. Підрахунок голосів, відданих через мережу інтернет  здійснює загальний відділ протягом 5 робочих днів після останнього дня голосування. Підсумки голосування передаються загальним відділом до Комітету.

8.4. Результати голосування через мережу інтернет та на пунктах для голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.

8.5. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідного проекту. У разі якщо проекти мають однакову дату реєстрації, пріоритетність має той, який потребує меншого об’єму фінансування.

8.6. Кількість проектів - переможців обмежується визначеним обсягом коштів громадського бюджету Доманівської селищної ради на відповідний рік.

8.7. У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п 8.5. цього  Положення, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення коштів громадського  бюджету Доманівської селищної ради на відповідний рік.

8.8. Підсумки голосування затверджуються Комітетом не пізніше одного місяця після останнього дня голосування та  фіксуються в протоколі її засідання, який засвідчується підписами членів Комітету.

8.9. Всі спірні питання, які виникають в процесі реалізації громадського бюджету, в тому числі щодо голосування, результатів голосування вирішуються Комітетом колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Комітету є вирішальним.

8.10. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному сайті Доманівської селищної ради в розділі «Громадський бюджет Доманівської селищної ради».

 

9. Реалізація проектів – переможців.

 

9.1. Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках громадського бюджету Доманівської селищної ради після прийняття селищною радою рішення про селищний бюджет на наступний бюджетний рік.

З цією метою головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, забезпечують обов’язкове включення до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обсягів коштів, необхідних на реалізацію проектів - переможців.

9.2. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів селищного ради бюджету - виконавчі органи Доманівської селищної ради, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на  будь-якому етапі.

Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.

9.3. Процес реалізації громадського бюджету Доманівської селищної ради підлягає постійному моніторингу.

9.4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті Доманівської селищної ради в розділі «Громадський бюджет Доманівської селищної ради», громадських організацій.

9.5 Загальний відділ на підставі інформації виконавчих органів Доманівської селищної ради – головних розпорядників бюджетних коштів щоквартально (до 20 числа місяця, що наступає за звітним кварталом) та за підсумками року (до 1 березня року, що наступає за звітним) готує Комітету звіт про хід (стан) реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Доманівської селищної ради. До звіту додаються фотографії результатів реалізації проектів (виконані об’єкти, проведені заходи тощо).

9.6. Звіти розміщаються на офіційному сайті Доманівської селищної ради в розділі «Громадський бюджет Доманівської селищної ради».

 

10. Заключні положення.

 

10.1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Доманівської селищної ради. Попередньо зміни  узгоджуються із Комітетом.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Галина ШУЛЬГІНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь