Доманівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

03-03 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

03-03  Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

 (назва адміністративної послуги)

Центр надання адміністративних послуг Доманівської селищної ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження:

ЦНАП

56401, Миколаївська область, Доманівський район, смт. Доманівка, вул. Центральна, 48

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

 

Понеділок, вівторок, середа, четвер:   08.00 – 17.00

П’ятниця : 08.00 – 16.00

Субота, неділя та святкові дні - вихідні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

Тел. (05152) 9-21-08.

e-mail :doman_cnap@ukr.net

Офіційний сайт: domanivska-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»   від 01.07.2004 № 1952-IV (зі змінами).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Наявність права власності.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права). Формується за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав - службовцем у ЦНАП. Форма визначена наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015р № 465/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17.04.2012 року № 595/5»;

2. Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється), копія надається. У разі подання заяви заінтересованою особою особисто така особа, крім документа, що посвідчує її особу, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України). У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал та подає копію документа, що підтверджує її повноваження. У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

3. Документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);

4. Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», додатково подаються інші документи укладений в установленому законом порядку договір оренди предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно, чи його дублікат;

6. Витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку (для проведення державної реєстрації інших речових прав на земельну ділянку в разі, коли в документах, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається

до центру надання адміністративних послуг. 

 

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків коли особа відповідно до законодавства звільняється від оплати.

 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  від 01.07.2004 №1952-IV; Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.

10.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

Адміністративний збір за державну реєстрацію інших речових прав відмінних від права власності (крім іпотеки) справляється у наступних розмірах:

 1) за державну реєстрацію речових прав, похідних від  права власності, - 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) за державну реєстрацію речових прав у строк 2 робочі дні — 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб ;

3) за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб;

4) за державну реєстрацію права власності протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви — 2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округляється до найближчих десяти гривень. Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав. У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення -  не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

 9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших похідних речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону, особи, визначені пунктами 1-9цієї частини, не звільняються ві сплати адміністративного збору.

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунок одержувача:

Отримувач: Миколаїв.ГУК/тг смт Доманiвка/22012600

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37992030

Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.)

Номер рахунку (IBAN): UA818999980314070530000014390

Код класифікації доходів бюджету: 22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація обтяження проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

У проведенні державної реєстрації обтяження права на нерухоме майно може бути відмовлено, якщо:

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

        12) заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг або у електронному вигляді відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь