Об'єднана територіальна громада
Доманівської селищної ради

Генеральний план смт Доманівка

ПРОТОКОЛ

громадських консультацій

жителів громади смт.Доманівка, с.Казаринське

від 20 грудня 2018 року

 

  смт. Доманівка                                                          20 грудня 2018 року, 10.00

                                                                    

Присутні на громадських консультацій -  48 чоловік (Список учасників додається).

 

Матвіїв Ольга Владиленівна – архітектор Миколаївського обласного інжинірингового центру;

Шкурупій Юрій Андрійович - архітектор Миколаївського обласного інжинірингового центру;

Коваленко А.П.  –  заступник голови райдержадміністрації;

Кривовязенко  М.О. – головний інженер філії ПАТ «Миколаївобленерго»;

Федюк М.Л. – старший майстер Доманівської дільниці;

Гулич В.В. - заступник селищного голови по виконавчій роботі,

Власюк В.Д. – заступник селищного голови з питань освіти, медицини, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення та впровадження інвестиційних програм;

Шульгіна Г.В. – секретар ради;

Гусарова Л.В.  – начальник фінансового відділу;

Ільницький О.В. – начальник  відділу житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та благоустрою;

Голумбйовська Т.Й. – виконуючий обов’язки начальника відділу земельних відносин.

 

Головуючий  - секретар  селищної ради Шульгіна Г.В.

Секретар  -  Дудко Н.К.

Лічильна комісія – Федосєєнко І.Г., Гудзюк Т.І

 

Порядок денний:

 1. Про розроблення містобудівної документації – генерального плану забудови території  смт. Доманівка Доманівського району Миколаївської області з розділом «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
 2. Про Перспективний план розвитку об’єднаної територіальної громади Доманівської селищної ради на 2019-2021 роки.

Доповідач: секретар ради Шульгіна Г.В.

 1. Про проект Бюджету Доманівської селищної ради  на 2019 рік.

Доповідач: начальник фінансового відділу Гусарова Л.В.

 

 

1. Слухали: Про розроблення містобудівної документації – генерального плану забудови території  смт. Доманівка Доманівського району Миколаївської області з розділом «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» начальника відділу житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури, та благоустрою Ільницького О.В., який довів до відома присутніх  про те, що рішенням селищної ради  від 23 травня 2018 року №12 ХХ сесії І скликання  надано дозвіл виконавчому комітету Доманівської селищної ради на розробку містобудівної документації, а саме генерального плану смт. Доманівка Доманівського району Миколаївської області.

Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання, планування, забудови та іншого використання територій.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Послідовність виконання робіт з розроблення генерального плану населеного пункту та документації із землеустрою визначається будівельними нормами, державними стандартами і правилами та завданням на розроблення.

Вимоги до складу та змісту генерального плану населеного пункту викладені у ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Законом «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 року  №2354-VIII закріплено, що документи, які стосуються містобудування чи схем землеустрою, підлягають стратегічній екологічній оцінці.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації підлягають громадському обговоренню.

Доманівська селищна рада повідомила 20.11.2018 року про початок обговорення розділу генерального плану «Стратегічна екологічна оцінка» смт. Доманівка. Повідомлення було опубліковано на сайті Доманівської селищної ради та в газетах «Трибуна хлібороба», «Рідне Прибужжя».

Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації.

Виступили: Матвіїв О.В.- архітектор  Миколаївського обласного інжиніровангового центру, яка доповіла про те, що було зроблено вирівнювання меж  селища, включення в межі території господарського двору, визначення території під перспективне житлове будівництво.

Проект розроблений з урахуванням державних вимог та інтересів територіальної громади і містить принципові рішення щодо функціонального призначення території населеного пункту, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої мережі і дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього середовища та культурної спадщини.

За обсягом та змістом генеральний план відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування.

При розробці генерального плану  враховано:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» із змінами від 20.11.2012 р. № 5496-VI;
 • Закон України «Про генеральну схему планування території України» від 7.02.2002 р. № 3059-III;
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»         від 28.12.1998 р. №2349;

Затверджена містобудівна та наукова документація:

 • Схема планування території Миколаївської області. Київ, УДНДІПМ    «ДІПРОМІСТО», 2003 р.;
 • Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018р. №2354-VIII.

Термін генерального плану 20 років, даний проект передбачає збільшення житлового фонду та збільшення території смт.Доманівка на 211,24 га з 573,27га  та буде становити 784,51га.

Архітектор Шкурупій Ю.А., повідомив, що існуючий генеральний план   смт.Доманівки був розроблений, ще за часів СРСР, а також про те, що новий генеральний план включає Майорське, Чуйку, райони в сторону с.Зброшкове.

Сміттєзвалище планується створити за 1050м  від  населеного пункту смт.Доманівка.

Було наголошено про три санітарно- захисні зони:

 • очисні зони, які повинні бути біля двох  кладовищ, одне з яких розташоване в Майорському інше в межах   смт.Доманівка.
 • охоронні зони (ЛЕП);
 • водозаборні зони; (розташовані біля річки Чорталка).

Також про те, які дороги проходять через смт.Доманівку, що всі вони  ІV категорії,  і на них встановлюються захисні зони.

При розробці  генерального плану учитувалися  зони школи, дитячих садочків.

На основі затвердженого  генерального плану буде розроблений план зонування.

В обговоренні взяли участь Шульгіна Г.В., яка запитала чи старий генеральний план був розроблений згідно норм щодо змін, які відбулися на сьогоднішній день при розробці генерального плану.

Гулич В.В., який запитав про кількість гідрантів на території смт.Доманівка.

Коваленко А.П. з питанням, яка територія планується для подальшої забудови  селища.

Коваленко А.П., який запитав чи буде змінюватися цільове призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення розташованої  між Доманівкою та  Майорським.

Соловей І.А. Чи державні землі не ввійшли до генерального плану.

Шульгіна Г.В. Чи буде необхідність розробляти детальний план території при будівництві індивідуального гаражу, іншої будівлі.

Ільницький О.В., який повідомив про те, що на території смт.Доманівка розташовані три гідранти.

Земельні ділянки на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди, та прибудинкова територія, що перебуває у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються співвласникам багатоквартирного будинку.

На земельній ділянці яка розташована біля в’їзду в селище Доманівка планується розмістити паркову зону.

Шкурупій Ю.А. повідомив про те, що стратегічним напрямком розвитку економіки смт. Доманівка є формування високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на досягнення сталого розвитку, що можливо на основі максимально ефективного використання  ресурсного потенціалу, об’єднання економічних, соціальних та екологічних інтересів, проведення активної інвестиційної політики, стимулювання малого підприємництва.

Для попередження можливого негативного впливу від діючих кладовищ, даним проектом передбачається першочергове 100% охоплення житлової забудови, що знаходиться в межах СЗЗ діючого кладовища мережам централізованого водопостачання та водовідведення.

Заборона розміщення в межах території що проектується будь-яких об’єктів, несприятливих в екологічному відношенні;

Дотримання 1-го поясу зони санітарної охорони свердловин водопостачання та їх огородження, визначених спеціалізованим проектом;

Дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених даним проектом: дотримання параметрів обмежень визначених санітарними нормами та екологічним законодавством при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, розміщення (реконструкція) трансформаторних підстанцій тощо.

За 60 років після розробки старого генерального плану будівельні норми суттєво змінилися та наближені до вимог стандартів ЄС.

Для забудови селища Доманівка садибними житловими будинками планується у північній частині селища по вул.Зеленоярська, вул.Пушкінська, вул.Енергетиків, а багатоквартирна житлова забудова запланована по вул.Гетьмана Сагайдачного.

Земельні ділянки державної власності не ввійшли під час розширення  до нових меж населеного пункту смт. Доманівка.

Розробку детального плану території не потрібно розробляти, якщо призначення земельної ділянки відповідає плану зонування, який розробляється.

В разі потреби для забудови житловими будинками через розробку детального плану території можливо буде змінити цільове призначення земельної ділянки.

 

Виступили: Шульгіна Г.В., яка доповіла про  те, що враховуючи думку громади,  генеральний план  необхідний для того, щоб розвивалася територія смт.  Доманівка.

 

Голосування:   

ЗА -  48;  ПРОТИ -  0;  УТРИМАЛИСЬ -  0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

             

Вирішили: Схвалити представлені матеріали генерального плану                   смт.Доманівка та розділ «Охорона навколишнього середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»   з  послідуючим затвердження на сесії Доманівської селищної ради.

 

2.Слухали: Про Перспективний план розвитку об’єднаної територіальної громади Доманівської селищної ради на 2019-2021 роки»

секретаря ради Шульгіну Г.В., яка доповіла присутнім про проведену роботу за 2018 рік.

 

Виступили: Гулич В.В., який повідомив про те, що на даний час є розроблені проекти та озвучив назви проектів та надав пояснення по конкретних існуючих проектах.

Гулич В.В. надав пояснення по конкретних існуючих проектах, про те, що потрібно відновити освітлення по вул.Лермонтова та запропонував схвалити Перспективний план розвитку об’єднаної територіальної громади Доманівської селищної ради на 2019-2021 роки.

Тарасова І.В., яка задала питання щодо використання початкового корпусу ЗОШ №2. Чи буде отоплюватися?

Гаврилова О., яка внесла пропозицію щодо будівництва дороги по вул. Зеленоярська.

Тодоренко В.І., яка наголосила  про необхідність ремонту вул. Лермонтова.

 

 

Голосування:   

ЗА -  42;  ПРОТИ -  0;  УТРИМАЛИСЬ -  0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 6.                       

 

Вирішили: Схвалити.

До перспективного плану розвитку об’єднаної територіальної громади Доманівської селищної ради на 2019-2021 роки внести наступне:

 • капітальний ремонт «Проведення робіт по термомодернізації стін, стелі, заміна вікон в Доманівському навчально-виховному комплексі «Доманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-Центр дитячої та юнацької творчості»;
 • капітальний ремонт «Проведення робіт по термомодернізації стін, стелі, заміна вікон в Доманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2»;
 • капітальний ремонт приміщення Доманівської ДЮСШ;
 • капітальний ремонт покрівлі будівлі Доманівської дитячої музичної школи;
 • капітальний ремонт приміщення Доманівського будинку дитячої творчості;
 • капітальний ремонт адміністративної будівлі стадіону по вул.Спортивна 11 в смт Доманівка;
 •  капітальний ремонт водопроводу по вул.Олександра Ливадара в смт Доманівка;
 • капітальний ремонт автодороги вул.Б.Хмельницького в смт Доманівка;
 • капітальний ремонт автодороги вул.Механізаторів та вул.Лихого в смт Доманівка;
 • капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення в смт.Доманівка;
 • реконструкція господарсько-побутової каналізації по вул.Олександра Ливадара в смт Доманівка.

 

3. Слухали: Про проект Бюджету Доманівської селищної ради  на 2019 рік.

начальника фінансового відділу Гусарову Л.В., яка довела до відома присутніх Бюджет Доманівської селищної ради . Підкреслила, що лише 30% йде на розвиток громади!

 

Виступили: Коваленко А.П.  щодо повернення освітньої субвенції в розмірі 818,0 тис.грн.

Власюк В.Д., який повідомив про те, що головними розпорядниками коштів є Міністерство освіти. Необхідно звернутися до Міністерства Фінансів.

Ніколюк Л.Г., яка  внесла пропозицію схвалити даний проект Бюджету.

 

Голосування:   

ЗА -  42;  ПРОТИ -  0;  УТРИМАЛИСЬ -  0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 6.

                                 

Вирішили:

Схвалити проект Бюджету Доманівської селищної ради  на 2019 рік.

 

 

Головуючий зборів:          ________________                Г.В. Шульгіна

    

Секретар зборів:                ________________                Н.К. Дудко