Об'єднана територіальна громада
Доманівської селищної ради

Конкурс малих грантів для ОТГ

 

 CANactions та WNISEF розпочинають прийом заявок на третій конкурс малих грантів. За результатами двох попередніх конкурсів було отримано 632 урбаністичних проекти, з яких авторитетне журі відібрало 17 проектів. Переможці обох конкурсів на умовах співфінансування отримали фінансову підтримку в розмірі до 100 000 грн. кожен на реалізацію.

Цьогорічний конкурс DREAMactions 3.0 вирізнятиметься від попередніх двох конкурсів своєю цільовою аудиторією. У фокусі потенційних учасників конкурсу малих грантів - об’єднані територіальні громади (ОТГ). Починаючи з 2014 року, коли було розпочато впровадження реформи децентралізації в Україні, органи виконавчої влади продовжують передавати органам місцевого самоврядування все більше повноважень, ресурсів та відповідальності. DREAMactions 3.0 створений аби підтримати громади на шляху реформації.

Тема «Громада» - основна тема року Школи CANactions та Міжнародного Архітектурного Фестивалю CANactions 2019. Тому, ідея підтримки ОТГ у втіленні в життя проектів, націлених на підвищення якості життя громад в цілому, є доповненням реальними інструментом втілення змін на місцях.

WNISEF, окрім цього, раніше підтримував перше соціальне телешоу “Громада на мільйон” і зараз працює з переможцем над впровадженням проекту. Таким чином, ідея підтримки об'єднаних громад у DREAMactions 3.0 спрямована на поліпшення якості життя громад та надання їм реального інструменту сприяння локальним змінам.

Мета

Мета конкурсу - підтримати об’єднані територіальні громади в реалізації практичних

урбаністичних проектів різних категорій задля підвищення якості та умов життя громад.

Учасники

Зареєстровані на території об'єднаних територіальних громад України (ОТГ):

а) юридичні особи (в тому числі ФОП)

б) представницькі органи місцевого самоврядування

в) неуроядові організації

ВАЖЛИВО

В разі перемоги команда- переможець заключає договір з грантодавцем. Грантова підтримка надаєтсья в

гривні шляхом переказу коштів на банківський рахунок виконавця

згідно договору.

Графік

Оголошення конкурсу - 01.04.2019

Кінець прийому заявок - 31.05.2019

Технічна експертиза та відбір фіналістів - 03-10.06.2019

Оголошення фіналістів – 11.06.2019

Відбір менторів - 03-10.06.2019

Skype-інтерв’ю з фіналістами – 12-17.06.2019

Оголошення фіналістів - 18.06.2019

Втілення проектів – 19.06-22.11.2019

Фінальна подія – презентація результатів – 11.2019

Правила конкурсу

Конкурс є відкритим та направлений на підтримку проектів урбаністичних перетворень території об’єднаних територіальних громад

Конкурс проводиться на території України, офіційною мовою є українська.

Конкурсом передбачено надання грантів у розмірі до 100 000 грн кожному з п’ятьох переможців

Проекти фіналісти конкурсу DREAMactions 3.0 будуть оголошені в червні та презентовані в листопаді 2019 року в м.Києві або на території однієї з об’єднаних територіальних громад

Реалізація проектів фіналістів здійснюватиметься за підтримки менторів*, обраних відповідно до тематики кожного з проектів фіналістів

*під менторським супроводом слід вважати підтримку спеціаліста відповідного до теми проекту фаху протягом реалізації проекту (червень-листопад 2019р.). Під супроводом слід вважати надання консультативних послуг ментором (очних та/або дистанційних). За пошук та підбір менторів відповідальний CANactions.

Категорії проектів

Міська економіка - проекти, що направлені на створення та підтримку соціально відповідального підприємни цтва

Екологія міста - проекти, що направлені на покращення екологічного стану населених пунктів України

Партисипація - проекти, що направлені на активізацію взаємодії місцевих мешканців та їх участі у житті громади

Культура та спадщина - проекти, що направлені на підтримку історично цінних елементів об’єднаних громад та підвищення загального рівня культури місцевих мешканців

Урбаністика -проекти, що націлені на теоретичне просвітництво та на практичне втілення урбаністичних проектів з метою покращення умов проживання мешканців громади

Міська інфраструктура - проекти, що сприяють покращенню інфраструктури громад та її адаптації до сучасних пот реб

Вимоги до проектів:

• націленість на вирішення існуючих проблем об’єднаних територіальних громад, а не на усунення їх наслідків

• цілі проекту мають бути некомерційними, аполітичними та нерелігійними;

•чітке розуміння структури всього проекту, методології та конкретних етапів його реалізац ії (тривалість реалізації проекту - 6 місяців, кожен наступний транш надається за умов успішного виконання попереднього етапу реалізації проекту);

• актуальність та суспільна значущість проектної пропозиції;

• залучення до проекту локальних зацікавлених сторін;

•має втілюватись на території об'єднаних територіальних громад України для покращенн я якості життя місцевих жителів;

•наявність дослідницької складової, що передбачає ознайомлення зі світовими приклада ми реалізації подібних проектів, а також локальним контекстом;

• відповідність критеріям сталого розвитку.

• залучення додаткового фінансування (співфінансування) проекту з інших джерел є обов’язковим та має становити щонайменше 30% від загального бюджету і бути документально підтвердженим (меморандумом, угодою або ін.)

Вимоги до бюджетів

ОБОВ’ЯЗКОВО:

•співфінансування проекту має складати не менше 30% від загального бюджету проекту; •бюджет має містити точну та достовірну інформацію про джерела співфінансування та х арактер співробітництва з ними на момент подачі заявки

• сума грантової заявки розраховується з формули: загальний бюджет проекту мінус сума співфінансування

•розділи та підрозділи бюджетної заявки є фіксовані, проте не є обов'язковими для кожного проекту. •гонорари та операційні витрати мають складати не більше 20% від грантового бюджету;

• непередбачувані витрати не можуть включатись у грантовий бюджет.

В РАМКАХ КОНКУРСУ DREAMactions 3.0 НЕ БУДУТЬ ПІДТРИМАНІ:

•проектні пропозиції, що дублюють функції державних установ чи органів місцевого само врядування (за винятком тих, що підвищують їх ефективність);

•заявки від організацій політичного та релігійного спрямування;

благодійні проекти та заходи;

•дисертаційні дослідження, а також видання авторських монографій та публікацій;

•проекти, метою яких є матеріальне забезпечення певних потреб;

•прибуткові проекти.

 



« повернутися до списку новин